Til alle foreninger i Hillerød Kommune

Coronapas

På baggrund af Epidemikommissionens indstillinger har Folketingets Epidemiudvalg justeret de gældende krav om coronapas. På Kulturministeriets område omfatter dette følgende:

  • Indførelse af krav om coronapas på de videregående kunstneriske uddannelser.
  • Nedsættelse af antallet af personer før krav om coronapas fra 200 indendørs og 2.000 udendørs til 100 indendørs og 1.000 udendørs (dette gælder bl.a. for koncerter, scenekunst mv., forevisninger i biografer og storskærmsarrangementer, museer, kunsthaller og lignende, zoologiske anlæg og akvarier, folkeoplysning og svømmehaller samt betalende tilskuere ved idrætsarrangementer).
  • Nedsættelse af varigheden af test i coronapas, så hurtigtest gælder 48 timer og PCR-test gælder 72 timer.

Kulturministeriet forventer at opdatere Q&A om coronapas på kum.dk snarest muligt. Denne kan tilgås her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 

Tiltag i idræts- og foreningslivet mv. i kommuner/sogne med høj smitte

Regeringen har endvidere d. 19. november meldt ud, at modellen med anbefalinger til tiltag for aktiviteter i dagtilbud, grundskoler mv. i kommuner/sogne med høj smitte, skal udvides til også at gælde aktiviteter på idræts- og foreningsområdet, musik- og kulturskoler mv. Her vil tiltagene bestå af opfordringer til afvikling af aktiviteter med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger.

Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. er følgende:

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 

Opfordringerne vil alene gælde for aktiviteter for børn, som går i dagtilbud/grundskole mv. og i kommuner og sogne med høj smitte. Grænseværdierne for høj smitte er følgende:

  • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
  • I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

 

Opfordringerne er tiltænkt som vejledning til, hvordan aktiviteterne kan gennemføres med øget fokus på smitteforebyggelse. Det skal derfor understreges, at det ikke er opfordringer til aflysninger af aktiviteterne. Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. skal desuden forstås som overordnede og generelle opfordringer med mulighed for lokal tilpasning. Det er derfor op til den enkelte forening, branche mv. at oversætte opfordringerne, så de passer til virkeligheden i de enkelte aktiviteter. På den baggrund fastlægger Kulturministeriet ikke yderligere og mere konkret fortolkning af opfordringerne.

Nyttige links:

  • Læs mere i nyheden på Kulturministeriets hjemmeside her.

Kulturministeriet forventer hurtigst muligt at eftersender en pjece med de samlede opfordringer på tværs af dagtilbud-, skole- samt fritidsområdet.

Fremadrettet vil eventuelt ændrede retningslinjerne kunne findes på Hillerød kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kultur og Udvikling

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Email: kulturogudvikling@hillerod.dk