Generalforsamling

Tilmelding
Tilmeldingen er overstået

DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Fokusområder 2023
  6. Fremlæggelse af revideret regnskab
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg i henhold til vedtægterne
  9. Uddeling af hædersbevisninger
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 7 samt forslag til valgbare personer skal jfr. vedtægternes § 16 være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – tirsdag den 13. februar 2023.

Skriftlig beretning fra bestyrelse og udvalg, regnskab og kendte indkomne forslag vil fremgå på Firmaidræt Hillerøds hjemmeside www.firmaidræt-hillerød.dk fra en uge før generalforsamlingen

Udførligt regnskab ligger til gennemsyn på foreningens kontor fra den 9. februar 2023

Generalforsamlingen indledes traditionen tro med spisning (biksemad), og der skal derfor ske tilmelding til spisning via foreningens hjemmeside senest torsdag den 22. februar 2023.