Hædersbevisninger

Hvert år uddeles flere priser på generalforsamlingen. Sammen med priserne medfølger en gavecheck på 1.000,-kr

  • Indstilling af emner til priserne kan foretages af medlemmerne, medlemsklubberne samt bestyrelsen.
  • Indstillingerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den kommende generalforsamling og skal vedlægges en motiveret indstilling på den indstillede person.
  • Bestyrelsen udpeger alene en person blandt de indstillede
  • Som et synligt bevis på prisen modtages et diplom i ramme.