... og det hele startede med fodbold

Begivenheder fra Firmaidræt Hillerøds historie:

 

1975 – 1983

I perioden fra 1975 – 1983 blev der spillet en 11-mands fodboldturnering organiseret af nogle firmafodboldinteresserede personer, der uofficielt kaldte det Hillerød Firmasport. Personerne var John Mastek-Petersen fra Sparekassen SDS, Knud Brodersen fra Statens Forsøgsgårde og Tommy Märcher fra ATP. John Mastek-Petersen blev undervejs udskiftet med Søren Nielsen også fra Sparekassen SDS.

 

Marts 1983

Den 22. marts 1983 afvikledes et informationsmøde blandt de deltagende firmahold med henblik på stiftelse af Hillerød Firmasport.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Knud Brodersen (SFG), Ole Christensen (FAC), Christian Lynge (Frederiksborg Bank), Tommy Märcher (ATP) og Peder Bisgaard (Hillerød Politi) med assistance fra Firmaidrættens konsulent Jørgen Rasmussen og Helsingør Firma Idræts daværende formand Niels P. Gregersen.

 

  1. juni 1983

Hillerød Firmasports officielle stiftende generalforsamling i ATP-huset efter ca. 8 års uofficiel virke med nuværende æresmedlem Tommy Märcher som dynamo.

Knud Brodersen blev valgt som foreningens første formand og andre bestyrelsesmedlemmer var bl.a. Tommy Märcher, Palle Lindstrøm og foreningens nuværende formand Peder Bisgaard. Eneste aktivitet var 11-mands fodbold.

Umiddelbart efter stiftelsen blev Hillerød Firmasport medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

 

1984

Allerede 1 år efter stiftelsen kom badminton og håndbold på programmet, hvorefter den ene idræts- eller motionsaktivitet efter den anden kom til.

 

1985

I juni måned udkom det første nummer af Hillerød Firmasports blad.

 

Februar 1986

Foreningens næstformand Peder Bisgaard blev valgt som ny formand for Firmaidrætten/Frederiksborg Amtskreds og fik dermed plads i Forbundsrådet under Firmaidrætten.

 

Juni 1986

Danmark-Stafetten blev i samarbejde med Langgarverne afviklet for første gang med start og mål på Byskolens sportsplads og med deltagelse af 61 hold.

 

Februar 1987

Hillerød Firmasport blev optaget i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI)

 

Oktober 1988

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at udvide bestyrelsen til 7 personer og efterfølgende blev Jeanette Meldgaard og Hanne Christensen valgt ind.

 

Oktober 1989

Foreningens sekretær Tommy Märcher og Hillerød Politi Idrætsforenings formand Steen Vyff modtog på generalforsamlingen Hillerød Firmasports nystiftede Leder- og Aktivpokal.

 

Oktober 1990

Knud Brodersen trådte ud af bestyrelsen og blev afløst af Peder Bisgaard som formand.

Tommy Märcher modtog som den første i Hillerød Firmasports historie Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn som tegn på 10 års arbejde for firmaidrætten.

 

November 1990

Foreningens formand og kredsformand for Firmaidrætten/Frederiksborg Amt Peder Bisgaard modtog på Dansk Firmaidrætsforbunds Midtvejsmøde i Fredericia Agerbæks Ærespokal som årets leder i Firmaidrætten

 

Februar 1991

Hillerød Firmasport inviterede for første gang til familieidræt i Kulsvierskolens hal. Aktiviteten kørte med succes og deltagelse af mere end 60 personer pr. gang lige fra små børn til bedsteforældre i ca. 3 år med aktiviteter både i hallen, udendørs og i Hillerød Svømmehal. Herefter ebbede interessen ud, hvorefter aktiviteten stoppede.

 

November 1991

Hillerød Firmasports formand Peder Bisgaard blev indvalgt i Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde i Slagelse.

 

April 1992

Foreningens formand Peder Bisgaard modtog Danicas Sundhedspris 1992 for sin store indsats for udbredelse af familieidrætten.

 

August 1992

Efter mange forsøg på at få ”fod under eget bord” lykkedes det endelig at overtage de dengang 23 år gamle ”midlertidige kontorbygninger” på adressen Skovledet 100.

Efter 2 måneders intensiv og ihærdigt arbejde fra mange frivillige medlemmer kunne Hillerød Firmasport den 22. august 1992 indvie Firmasportens Aktivitetscenter med deltagelse af bl.a. daværende borgmester Jens S. Jensen og formand for Fritids- og Kulturudvalget Lilian Christiansen.

 

Februar 1993

Foreningens sekretær, udvalgsformand m.m. og nuværende æresmedlem Tommy Märcher modtog Hillerød Kommunes lederpris.

 

Marts 1993

Som optakt til 10 års jubilæet afviklede Hillerød Firmasport for første gang et landsstævne. Landsstævnet i badminton havde deltagelse af 800 spillere. Der blev spillet i Badmintonhallen, FrederiksborgCentrets 2 haller samt Skanseskolens hal. Aftenfesten for 500 deltagere blev forestået af foreningen selv og afviklet i Skanseskolens hal.

 

  1. juni 1993

10 års dagen for foreningens stiftelse blev fejret med et Åbent Hus arrangement samt indvielse af Hillerøds første petanqueanlæg med 4 baner. Banerne indviet af daværende formand for Fritids- og Kulturudvalget Lilian Christiansen, der senere blev både aktiv petanquespiller og medlem af Hillerød Firmasports petanqueudvalg.

 

September 1993

Hillerød L´hombreklub manglede lokaler/spillested og medlemmer, hvorfor de så en mulighed for at rekruttere medlemmer via firmasporten og blev derfor en afdeling under Hillerød Firmasport.

 

Oktober 1993

Palle Lindstrøm, Christian Lynge og Peder Bisgaard modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn

 

November 1993

Som afslutning på jubilæumsåret var Hillerød Firmasport arrangører af Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde med deltagelse af ca. 500 deltagere – heraf ca. 300 delegerede. Repræsentantskabsmødet blev afviklet i FrederiksborgCentret og blev åbnet af daværende kulturminister Jytte Hilden.

Hillerød Firmasports koncept mht. indbydelse, ledsagerture m.m. har siden da dannet grundlag for de efterfølgende repræsentantskabsmøder.

 

Juni 1995

Danmark-Stafetten topper med deltagelse af 165 hold i jubilæumsløbet (10. løb).

 

September 1995

Hillerød Firmasport var værter ved det første officielle DM i petanque under Firmaidrætten, der foregik på p-arealerne ved FrederiksborgCentret. Der var deltagelse af ca. 90 spillere.

 

Oktober 1995

Jeanette Meldgaard, Jens Buch Jensen og Preben Andersen modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn.

 

November 1995

Ved Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i Nyborg blev Hillerød Firmasport udnævnt til ”Årets Sammenslutning” og modtog Ejgon Berthelsens mindeskulptur.

 

Januar 1996

Medlemsregistreringen viste pr. 31/12-2005 at foreningen havde 2485 aktivitetsmedlemmer, hvilket er det højeste antal i foreningens historie.

Samme år overgik medlemsregistreringen til SuperNova, hvorved medlemstallet faldt drastisk, hvorfor ovennævnte tal formentlig indeholdt en del dobbeltmedlemmer og medlemmer, der ikke var blevet slettet.

Som en konsekvens af den stigende administrative arbejdsbyrde besluttede bestyrelsen at ansætte en administrativ medarbejder på deltid (15 timer)

 

Februar 1996

Hanne og Bent Christensen modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn.

 

September 1997

Hillerød Firmasport afviklede for første gang DM i holddart (tidligere landsstævne). Arrangementet foregik i Skanseskolens hal, hvor Hillerød Firmasport i øvrigt var så beskedne selv at vinde mesterskabet i Mix 3.

 

Marts 1998

Hillerød Firmasport var arrangører af landsstævnet i bowling med deltagelse af over 1100 spillere. Det var på dette tidspunkt det største bowlinglandsstævne nogensinde under Firmaidrætten. Stævnet blev afviklet i Hillerød, Helsingør (2 steder), Allerød og Tåstrup.

Aftenfesten med ca. 500 deltagere blev afviklet i FrederiksborgCentret.

 

Februar 1999

Foreningens formand Peder Bisgaard modtog Hillerød Kommunes lederpris

 

April 2000

Foreningens formand Peder Bisgaard modtog Frederiksborg Amts Idrætspris

 

August 2000

Hillerød Firmasport præsenterede Hillerød Kommune (Fritids- og Kulturudvalget) for et flot og spændende oplæg/tegninger over Firmasportens nye Aktivitetscenter placeret på Skovledet 100, som erstatning for det eksisterende. Projektet var på ca. 2450 m2 og indeholdt både en multihal, multisal, squashbaner, lokaler til dart, billard, tankesport samt motionsaktiviteter, omklædning, administrations- og mødelokaler og 7 ungdomsboliger – alt sammen til en anslået byggesum af ca. 24 mio. kr. Stor moralsk opbakning men desværre intet økonomisk tilsagn.

 

September 2000

Hillerød Firmasport afviklede for 2. gang DM i holddart i Skanseskolens hal.

 

Februar 2001

Tina Machalet og Palle Stenhøj Jørgensen modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn.

 

Februar 2001

Ved foreningens generalforsamling den 28. februar blev Tommy Märcher udnævnt til foreningens første æresmedlem.

 

Juni 2001

Hillerød Firmasport var medarrangører af den første Dragebådsfestival i Hillerød, der foregik i forbindelse med Hillerød Slotsfestival. Der var deltagelse af 40 hold og arrangementet blev en stor succes trods silende regn.

 

November 2001

Hillerød Firmasports formand Peder Bisgaard blev valgt til ny formand for Dansk Firmaidrætsforbund på Firmaidrættens repræsentantskabsmøde i København, som afløser for Tage Carlsen, der havde været formand siden 1978.

 

Februar 2002

Inge Larsen, Lauritz Ehlers og Birthe Jørgensen modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn

 

Juni 2002

For 2. gang afvikledes Dragebådsfestival – denne gang med deltagelse af 53 hold men igen i silende regn (-og med en VM kvartfinale mellem Danmark og England som konkurrent). Ved evalueringen kom det frem, at vi ikke var enige med Slotsgruppen om udviklingen af Dragebådsfestivalen, hvorfor Hillerød Firmasport trak sig ud af arrangementet.

 

September 2003

Hillerød Firmasport afviklede for første gang Hillerød Open – Hillerødmesterskaberne i firmagolf på banerne i Helsinge Golf med deltagelse af 78 spillere og TV-kommentator og golfekspert Henrik Knudsen som gæst.

 

September 2003

Hillerød Firmasport afviklede for 3. gang DM i holddart – igen i Skanseskolens hal.

 

Efteråret 2003

Hillerød kommune meldte nu officielt ud, at grunden på Skovledet 100 skulle bruges til ældreboliger, hvorfor Hillerød Firmasport skulle have nye klubfaciliteter.

 

November 2003

Palle Stenhøj Jørgensen modtog på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i Nyborg Agerbæks Æresskulptur som årets leder i Firmaidrætten

Ved samme repræsentantskabsmøde blev Birthe Jørgensen valgt til Firmaidrættens udvalg Idræt & Motion.

 

Maj 2004

Hillerød Firmasport introducerede den nye motionsform stavgang for Hillerøds borgere ved en gå-dag med deltagelse af 75 personer. I løbet af det næste halve år oplevedes den største motionssucces i foreningens historie og ved årsskiftet var 175 deltagere tilmeldt stavgang under Hillerød Firmasport.

 

Efteråret 2004

Hillerød Kommune afsætter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2005 i alt 3 mio. kroner til Hillerød Firmasports udflytning til Sportskilen ved FrederiksborgCentret.

Derudover blev det aftalt, at Hillerød Firmasport selv betalte 1 mio. kroner – resten forventedes finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

 

Januar 2005

Karin Laugesen fra Hillerød Firmasports svømmeafdeling blev tildelt Hillerød Kommunes trænerpris.

 

Marts 2005

Hillerød Firmasport var i samarbejde med Helsingør Firma Idræt arrangører af DM i bordtennis, der foregik i Kulsviergården i Alsønderup. Der var deltagelse af ca. 80 spillere og søndag var der opvisningskamp mellem den mangedobbelte danske bordtennismester Martin Monrad og vinderen af DM-mesterrækken - Monrad vandt kampen!

 

Maj 2005

Hillerød Bridge Center lukkede og aktiviteten blev overtaget af Hillerød Firmasport med stiftelse af en bridgeafdeling under navnet ”Slots-Bridge”. Ved sæsonstart var der registreret ca. 210 bridgespillere.

 

September 2006

I weekenden den 9.-10. september afviklede Hillerød Firmasport et dobbelt DM i firmaidræt, idet der blev afviklet DM i holddart i Hillerødsholmskolens hal med deltagelse af ca. 80 dartspillere samt DM i petanque for double og triple på grusbanen ved Hillerød Stadion med deltagelse af 165 petanquespillere fra hele landet.

 

I forbindelse med sidstnævnte DM blev Inge Larsen og Charley Pedersen fra ATP-sport danske mestre i A-rækken, ligesom Tommy Märcher og Lars Pedersen vandt B-rækken.

 

September 2006

Sammenlægningsudvalget i Hillerød Kommune indgik budgetforlig, hvor der blev bevilget en ekstrabevilling på 1½ mio. kroner til foreningens nye foreningshus, hvilket bevirkede, at kommunens samlede anlægstilskud nu er 4½ mio. kr.

 

Oktober 2006

Det endelige skitseforslag blev godkendt af MTU Fritids- og kulturudvalget og er således nu klar til fremsendelse til Lokale- & Anlægsfonden.

 

December 2006

Lokale- & anlægsfonden bevilger 2,7 mio. kr. til foreningshuset, med baggrund i, at der er tale om "et godt foreningshusprojekt, som imødekommer både den idrætslige, kulturelle og værestedsmæssige behov, ligesom der er tale om et arkitektonisk og funktionsmæssigt godt hus".

 

 

Januar 2007

Hillerød Firmasport "lukker og slukker" den 6. januar 2007 Firmasportens Aktivitetscenter på Skovledet 100 og flytter ind i midlertidige lokaler (Lobbylokalerne) i FrederiksborgCentret med kontor, bridge, l´hombre, dart og billard.

 

  1. april 2007

Som følge af stor medlemstilgang og højt aktivitetsniveau kombineret med de manglende muligheder for fast opstillede borde i det nye aktivitetscenter, valgte SlotsBridge på ”klubbens” generalforsamling, at ”løsrive” sig fra firmasporten og blive en selvstændig forening.

 

  1. maj 2007

Danmark-Stafetten blev afviklet med deltagelse af lidt under 100 hold med start, mål og rute i området ved Byskolen og Præstevang Skov (Fantasiens Ø).

Efterfølgende viste det sig, at dette års udgave af Danmark-Stafetten skulle være den sidste af sin art i Hillerød, da planlægningen omkring det nye aktivitetscenter tog for mange kræfter på ”Tordenskjolds soldater”, at der ikke var ressourcer til gennemførelse af Danmark-stafetten året efter – herefter blev den aldrig genoplivet, da arrangementet i mellemtiden også var blevet ”overhalet indenom” af Slotsøstistafetten.

 

August 2007

Efter licitation på det nye foreningshus viser det sig, at prisen som følge af de stigende byggepriser er blevet væsentligt fordyret, således at den samlede pris androg 11,3 mio. kroner og at den økonomiske ramme ikke holdt. Hillerød Firmasport havde forinden accepteret at yde i alt 2 mio. kroner + inventar til byggeriet mod oprindelig 1 mio. kroner og var derfor ikke i stand til at løfte mere. Lokale & anlægsfonden accepterede en merbevilling på 610.000 kr. og Hillerød Kommune betalte resten, således at de økonomiske forhold var på plads og byggeriet kunne påbegyndes.

 

Oktober 2007

Den 1. oktober tog borgmester Nick Hækkerup 1. spadestik til Hillerød Firmasports nye foreningshus. Huset forventedes færdig medio 2008

 

November 2007

Hillerød Firmasport var i weekenden den 17. -18. november for 2. gang værter ved Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde, der med deltagelse af ca. 500 delegerede, ledsagere og gæster, foregik i FrederiksborgCentret og blev åbnet af Hillerøds nytiltrådte borgmester Kirsten Jensen.

Repræsentantskabsmødet blev afviklet med stor succes – både med selve mødeafviklingen, ledsagerturene samt en god aftenfest med bl.a. optræden af Søren Poppe og Mastodonterne.

 

November 2007

Hillerød Firmasport blev med en aktiv indsats i KRAM-måneden (oktober) hædret som ”Hillerøds KRAM-forening” og modtog et diplom for denne hæder.

 

December 2007

Efter 21 årgange og 188 blade blev foreningens blad Hillerød Firmasport udsendt for sidste gang.

 

Februar 2008

Den 4. februar blev der afholdt rejsegilde på foreningens nye foreningshus med deltagelse af borgmester Kirsten Jensen m.fl.

 

Marts 2008

Hillerød Firmasport var i weekenden den 15. – 16. marts værter ved afviklingen af DM i firmaidræt for håndbold og volleyball. Oprindelig kun for håndbold men på grund af framelding fra arrangøren af DM i volleyball blev Hillerød spurgt og sagde ja. 300 håndboldspillere og 100 volleyballspillere spillede i FrederiksborgCentret, Ålholmskolens hal og Hillerødsholmskolens hal. På sidstnævnte skole foregik både overnatning og aftenfesten. Det sportslige omkring afvikling af DM i håndbold blev varetaget i samarbejde med Hillerød Håndboldklub og det var ikke mindst derfor, at selve arrangementet var en stor succes og foregik i en utrolig positiv ånd.

 

  1. juni 2008

Hillerød Firmasport fyldte 25 år – uden fejring, da dette forventedes at ske ved en senere lejlighed.

Samtidig kunne foreningens formand Peder Bisgaard ligeledes fejre 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i Hillerød Firmasport.

 

  1. oktober 2008

Officiel indvielse af Firmasportens Hus – også kaldet ”Danmarks flotteste foreningshus” – med deltagelse af borgmester Kirsten Jensen, direktør Torben Frølich fra Lokale- & anlægsfonden m.m.

 

  1. november 2008

Foreningen afviklede et Åbent Hus arrangement, som blev synliggjort via en husstandsomdelt profilavis i ca. 38.000 eksemplarer. I forbindelse med arrangementet var der besøg af ca. 500 mennesker, og der blev på dagen modtaget ca. 120 tilmeldinger til de kommende aktiviteter.

 

  1. december 2008

Kjeld Myhre startede i den nyoprettede deltidsstilling som lønnet sportschef i Hillerød Firmasport med hovedansvar på motionsaktiviteterne primært i Firmasportens Hus, men også med henblik på generel markedsføring af foreningens tilbud til virksomhederne i Hillerød og omegn.

 

  1. januar 2009

Foreningens frivillige ledere og instruktører med påhæng fejrede sammen med inviterede gæs-ter fra foreningerne i Helsingør og Frederiksværk foreningens og formandens 25 års jubilæum med et brag af en fest i Firmasportens Hus.

Ved denne lejlighed blev Palle Lindstrøm og Christian Lynge udnævnt som foreningens 2. og 3. æresmedlem.

 

Februar 2009

På foreningens generalforsamling modtog Betty Ellegaard som den første i foreningens historie Dansk Firmaidrætsforbunds Fortjensttegn.

Samtidig modtog Jørgen Larsen (L´hombre), Ulla Madsen (dart) og Bjarne Madsen (dart) forbundets hæderstegn.

 

Foråret 2009

Ved hjælp af petanqueafdelingens medlemmer blev der anlagt 5 ekstra petanquebaner.

 

Marts 2009

Firmaidræt Hillerød introducerede begrebet ”spinning wheels”, hvor foreningen tilbyder spinning ude på virksomhederne. Senere blev tilbuddet udvidet til at omfatte andre former for motionsaktiviteter og omdøbt til Mobil Motion.

 

August-september 2009

Foreningens indtil dato flotteste indbydelse til vinterens aktiviteter er udsendt, hvor der nu er tilbud om deltagelse i 24 aktiviteter – heriblandt nu også Step, Hip-Hop, Salsa, Tai-Chi/Qigong, Team Bodyguide og Mountain Bike cykling.

 

Oktober 2009

Søndag den 11. oktober afvikledes Firma Multi Motion (adventurerace) primært for kvinder for 1. gang med deltagelse af 22 gennemførende hold fordelt på en kort og lang rute rundt om Hillerød. Der var deltagelse af enkelte mix-hold, og løbet var en succes – trods silende regn det meste af dagen - med masser af spændende udfordringer for kvinderne, der straks efterlyste et rent kvindeløb til næste år.

 

November 2009

Foreningens formand og formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard modtog på firmaidrættens repræsentantskabsmøde i Nyborg Dansk Firmaidrætsforbunds guldnål for sin indsats for firmaidrætten i Danmark.

 

December 2009

Foreningens kontorassistent Bente Madsen har efter 13 års ansættelse valgt at stoppe for at gå på pension.

 

Som følge af nedlæggelse af kredsene under Dansk Firmaidrætsforbund blev Firmaidræt Nordsjælland nedlagt. Fremover indgår Firmaidræt Hillerød i Region Hovedstaden.

 

Maj 2010

Den 1. maj kunne vi byde Lene Brokholm Nielsen velkommen som foreningens nye administrative medarbejder som afløser for Bente Madsen.

I perioden fra Bente’s fratræden og til dato blev foreningens sekretariat passet af frivillige medlemmer.

 

Juni 2010

Ved Firmaidrætsfestivalen i Odense (DM) blev Johnny Madsen dansk mester i petanque (single).

 

Oktober 2010

For 2. gang var der indbudt til Firma Multi Motion – denne gang kun for kvinder. 47 hold havde tilmeldt sig og 43 mødte op til start. En fantastisk dag igen med masser af glade kvinder, der alle havde en god dag ”til lands, til vands og i luften”.

 

December 2010

L’hombre Klubben under Hillerød Firmasport lukkede og slukkede efter 17 år under firmasportens vinger – desværre havde der i de senere år været et for stort ”naturligt frafald” til fortsat opretholdelse af klubben.

 

Februar 2011

Ved generalforsamlingen kunne formand Peder Bisgaard proklamere, at foreningen igen var gået frem i medlemstal, således at der ved årsskiftet var registreret 2005 medlemmer af Hillerød Firmasport.

Ved samme generalforsamling blev det vedtaget at afskaffe det komplicerede og administrative tunge medlemskontingent, således at der fremover nu kun arbejdes med et (1) kontingent, der dækker både aktivitet og medlemskab.

 

Marts 2011

Hillerød var igen værter for DM i holddart og stævnet blev som sædvanligt afviklet med succes.

 

April 2011

28 seniorer primært fra foreningens seniorspinninghold indtog Mallorca på en fælles cykeltur med bl.a. sportschef Kjeld Myhre som guide og formand Peder Bisgaard som ”skubber”.

 

Maj 2011

Dansk Firmaidrætsforbunds nye motionsstafetløb – Bike & Run – blev for første gang afviklet i Hillerød. 40 hold á 5 personer dystede skiftevis med løb og cykling over en maratondistance (42,2 km).

Efter sæsonafslutningen kunne det konstateres, at der på grund af manglende tilslutning ikke mere er bowling og bridge på programmet.

 

September 2011

Hillerød var for 3. gang arrangører og værter for DM i petanque – denne gang på grusbanen ved Firmaidrættens Hus. Afviklingen blev (igen) en succes og Hillerød var endda så ubeskedne at tage mesterskaberne i både single (Carsten Pedersen) og i double (Ann og Henning Madsen).

 

September 2011

Tommy Märcher blev ansat i fleksjob 12 timer om ugen som administrativ medarbejder.

 

Januar 2012

Foreningens medlemstal er nu støt stigende – faktisk mere end fordoblet, dog primært grundet en ny optællingsmetode, idet aktivitet ude i de tilsluttede virksomheder nu også skal tælles med overfor forbundet. Dette betød, at foreningen nu var registreret med 5.081 aktivitetsmedlemmer.

 

Februar 2012

På foreningens generalforsamling blev det besluttet, at foreningen skiftede navn og logo fra Hillerød Firmasport til Firmaidræt Hillerød – dermed følger foreningen forbundets strategi og fælles logo.

Marius Jensen fratrådte som økonomiansvarlig og blev erstattet af Susanne Nørgaard. Tina Jensen blev valgt som ny motionsansvarlig.

Susanne Nørgaard og Peter Grosen Rasmussen modtog på foreningens generalforsamling Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn.

Tommy Märcher modtog på samme møde Dansk Firmaidrætsforbunds Fortjensttegn (min. 25 år)

 

Foråret 2012

Simulatorgolf, golfkørekort og en par-3 turnering tilbydes for første gang i foreningens historie – golfen har hermed holdt sit indtog i Firmaidræt Hillerød.

 

September 2012

Endelig lykkedes det at få søsat det nye betalingssystem, så det blev muligt at tilmelde og betale for deltagelse i foreningens aktiviteter via nettet. Desværre måtte der en lang indkøringsperiode til inden systemet fungerede – ikke tilfredsstillende, men dog så godt, at mange ressourcer og portoudgifter fremover spares.

 

December 2012

Som følge af en ny medlemsregistreringsmetode (CFR – et fælles medlemssystem med DIF og DGI) blev FI Hillerød Petanque oprettet som en ”klub i klubben” for at kunne deltage i Dansk Petanque Forbunds turnering.

 

December 2012

Motionsafdelingen afviklede i samarbejde med Niras mellem jul og nytår en række motionsaktiviteter i Firmaidrættens Hus til fordel for Hospitalsklovnene. Instruktørerne instruerede gratis og vi kunne – sammen med Niras, der havde fordoblet beløbet – overlevere 21.000 kr. til Hospitalsklovnene.

 

Januar 2013

Ifølge medlemsopgørelsen pr. 31/12-2012 kunne det konstateres, at foreningen nu har rundet mere end 7.500 medlemmer – helt nøjagtig 7.541 aktivitetsmedlemmer. Med til historien hører dog, at mange af erhvervsskolerne i Danmark er blevet medlemmer af Dansk Firmaidrætsforbund som følge af forbundets erhvervsskoleprojekt, og da man kun kan være medlem af forbundet gennem en lokal forening betyder det, at 3.600 af vore medlemmer er erhvervsskolelever.

 

Februar 2013

På foreningens generalforsamling blev Keld Olesen fra Hillerød Politi Idrætsforening nyvalgt som økonomiansvarlig i stedet for Susanne Nørgaard, der i stedet tiltrådte som suppleant.

 

April 2013

Fodboldturneringen blev for første gang afviklet på de nye kunstgræsbaner på Hillerød Stadion.

 

September 2013

Ved Firmaidræt Open i Kolding hjemtog Hillerød hele 3 mesterskaber (DM): Carsten Pedersen i single, Helle Borbiconi og Johnny Madsen i double samt Anne Christiansen, Helle Borbiconi og Johnny Madsen i triple.

 

Oktober 2013

Efter Dansk Firmaidrætsforbunds overtagelse af ”mudderløbet” Xtreme Mandehørm i Fredensborg var foreningen direkte involveret med en række frivillige hjælpere. Mere end 100 af foreningens medlemmer medvirkede ved arrangementet enten som post på ruten, som hjælper i målområdet, som Heidi-pige eller bartender i festteltet og var dermed med til at gøre det til en fantastisk dag for de mere end 2.000 alfa-hanner.

 

December 2013

Den digitale verden er også nået til firmaidrætten og for første gang blev foreningens mange tilbud til den kommende sæson udbudt alene udsendt som e-Paper katalog via foreningens hjemmeside.

 

Januar 2014

Den officielle medlemsopgørelse pr. 31/12-2013 sagde, at der nu var 7.679 aktivitetsmedlemmer tilsluttet Firmaidræt Hillerød, hvilket var det absolut højeste medlemstal i foreningens historie. Foreningen blev således dermed formentlig Nordsjællands største idrætsforening.

 

Februar 2014

Formand Peder Bisgaard afgav sin 25. beretning som formand for Firmaidræt Hillerød.

Torben Schultz Larsen modtog på foreningens generalforsamling Dansk Firmaidrætsforbunds Hæderstegn.

 

Linedance-afdelingen afviklede med succes et stort Linedance-party med deltagelse af mere end 100 dansere samt besøg af verdensmester Niels B. Poulsen.

 

Firmaidræt Hillerød deltog med fokus på Bike & Run stafetten og Xtreme Mandehørm med en flot stand på messen ”2 ben og 2 hjul” i FrederiksborgCentret. 

Med udgangen af februar stoppede Tommy Märcher som flexansat, da han gik på pension – men dog ikke mere, end at han fortsatte arbejdet i sekretariatet på frivillig basis.

 

April 2014

Michael Damm blev, som følge af Lene Brokholm Nielsens ønske om en nedsættelse af arbejdstiden, ansat som administrativ medarbejder på deltid.

 

September 2014

Ved Firmaidræt Open i Aalborg vandt Inge Larsen og Charley Petersen double-rækken i petanque.

Firmaidræt Hillerød var for første gang arrangør af en kvalifikationsrunde i ES-Cuppen (Erhvervsskolernes landsdækkende fodboldturnering), som foregik på FIF’s baner.

Af nye motionstiltag kunne foreningen præsentere holdet ”Sund krop”, som var et forløb med både motion, vejning, test og kostvejledning.

 

November 2014

Finansieringen til indkøb af 2 Kollegaboldbaner ved Firmaidrættens Hus i samarbejde med FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune kom på plads – bortset fra udgifterne til selve etableringen.

Desværre måtte projektet opgives på grund af en ”blød undergrund” og deraf for høje og usikre etableringsomkostninger.

TMC-fonden sponserede velvilligt etableringen af 5 nye petanquebaner, således at der nu er hele 16 flotte og velplejede petanquebaner ved Firmaidrættens Hus.

 

Januar 2015

For første gang siden 2010 kunne det konstateres, at foreningens medlemstal var for nedadgående og havde nu registreret 5.909 aktivitetsmedlemmer – en nedgang på 23% som primært skyldtes en nedgang i antallet af erhvervsskolemedlemmer.

I samarbejde med Niras afvikledes et 24-timers spinning event med deltagelse af 8 hold, hvor overskuddet gik ubeskåret til Hospitalsklovnene. Resultatet blev 25.000 kr.

 

Februar 2015

Henrik Lund (Handelsbanken) afløste Torben Schultz Larsen som idrætsansvarlig i bestyrelsen.

Palle Stenhøj Jørgensen modtog på foreningens generalforsamling Dansk Firmaidrætsforbunds Fortjensttegn.

Hillerød Open i dart havde rekorddeltagelse med 74 deltagere (fuldt hus) og blev igen afviklet med storskærm og i en fantastisk stemning.

 

Maj 2015

I den 5. udgave af Bike & Run stafetten var der rekorddeltagelse med hele 132 hold.

 

Oktober 2015

Xtreme Mandehørm blev for første gang afviklet i Hillerød med udgangspunkt på Hillerød Stadion og Grib Skov. En god og (næsten) perfekt debut med deltagelse af 2.000 alfa-hanner og igen ca. 100 frivillige personer med tilknytning til foreningen.

 

November 2015

På Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i Nyborg lagde foreningen billet ind som værtsby for repræsentantskabsmødet i 2019, men trods et flot PR-arbejde af FrederiksborgCentret med hjerter i chokolade og et flot PPT-show lykkedes det desværre ikke …. denne gang!

Firmaidræt Hillerød var medværter i forbindelse med indvielse af den nye kunstgræsbane ved siden af Firmaidrættens Hus. I forbindelse med åbningen deltog foreningen med et ”Old Star” hold bestående af spillere fra ”Holdet de kaldte hest” og Alme Byg – desværre tabte holdet til FIF’s ”gamle” drenge. Fremover afvikles foreningens fodboldturnering på den nye bane – fodbolden er således kommet ”hjem” til Firmaidrættens Hus.

 

Januar 2016

Medlemsfremgang igenJ. Medlemstallet er nu på 6.034 aktivitetsmedlemmer

 

Februar 2016

På foreningens generalforsamling blev foreningens næstformand John Back Hansen afløst af Mads Søndergaard fra Niras. Susanne Nørgaard blev ”nyvalgt” som motionsansvarlig og skiftede plads med Tina Jensen (ny suppleant).

Johnny Madsen, Jørgen Hansen og John Back Hansen modtog Dansk Firmaidrætsforbunds Hæderstegn.

 

Marts 2016

I samarbejde med foredragsholder Rikke Elster lagde foreningen lokaler og kaffe til ved foredraget ”Hellere dø af grin end af stress”, hvor ca. 80 personer deltog.

Henrik Lund blev på bestyrelsesmødet i marts konstitueret som ny næstformand.

 

April 2016

Fodboldturneringen starter op med 9 hold på kunstgræsbanen ved Firmaidrættens Hus.

Sommerens motionsprogram bød bl.a. på et nyt hold: Udemotion i dagtimerne.

 

Juni 2016

Ved Firmaidræt Open i Middelfart vandt Lars Pedersen singlerækken og  Inge Larsen, Helle Mose Sørensen og Peter Grosen Rasmussen blev nr. 2 i triplerækken i petanque.